กำหนดการ "ปลูกป่าทับลาน"

posted on 10 Feb 2011 20:28 by chula-ruk-chang
กำหนดการ
โครงการบำเพ็ญประโยชน์
"ปลูกป่าทับลาน"
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผ่ายมัธยม
โดย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1
วันที่ 25-26 ธันวาคม 2553
ณ อุทยานแห่งชาติทับลาน
จ.ปราจีนบุรี
วันเสาร์ที่ 25 ธันวาคม 2553
6.00 - 10.00 น.    เดินทางสู่อุทยานแห่งชาติทับลาน
10.00 - 12.00 น.  ถึงอุทยานแห่งชาติทับลาน พบจนท.อุทยาน และกางเต้นท์
12.00 - 13.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 - 14.00 น.  เตรียมตัวสำหรับเดินป่า เตรียมอุปกรณ์
14.00 - 18.00 น.  เดินป่า พร้อมเมล็ดพืช ปลูกป่าและเก็บขยะตลอดทาง
18.00 - 19.00 น.  รับประทานอาหารเย็น
19.00 - 21.00 น.  อาน้ำ กิจกรรมรอบกองไฟ ดูดาว
วันอาทิตย์ที่ 26 ธันวาคม 2553
7.00 - 8.00 น.      รับประทานอาหารเช้า
8.00 - 12.00 น.    ทำโป่งดินเทียมและช่วยเจ้าหน้าที่ทำกิจกรรมของอุทยาน
12.00 - 13.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 - 14.00 น.  เตรียมตัวกลับ , เดินทางกลับ
14.00 - 18.00 น.  ถึงโรงเรียน

Comment

Comment:

Tweet

#2 By สติ๊กเกอร์ไลน์ (183.89.83.82|183.89.83.82) on 2014-11-28 11:19